Handleiding voor Delta Lake en Delta Engine

Delta Lake is een open source opslaglaag met de betrouwbaarheid van data lakes. Delta Lake levert ACID-transacties, schaalbare afhandeling van metagegevens en verenigt de verwerking van streaming- en batchgegevens. Delta Lake wordt bovenop uw bestaande data lake uitgevoerd en is volledig compatibel met de API’s van Apache Spark. Met Delta Lake op Azure Databricks kunt u Delta Lake configureren op basis van uw werkbelastingpatronen.

Azure Databricks bevat ook Delta Engine, waarmee geoptimaliseerde indelingen en indexen voor snelle interactieve query's worden geboden.

Deze handleiding dekt Delta Lake in Azure Databricks en Delta Engine.