Delta Lake-resources

Blogposts en -gesprekken

Databricks-blogberichten en -gesprekken

VLDB 2020-paper

Delta Lake: High-Performance ACID-Storage via cloudobjectopslag

Voorbeelden

De Delta Lake GitHub-opslagplaats heeft Scala- en Python-voorbeelden.

Specificatie van Delta Lake-transactielogboek

Het Delta Lake-transactielogboek heeft een goed gedefinieerd open protocol dat door elk systeem kan worden gebruikt om het logboek te lezen. Zie Delta Transaction Log Protocol.