Handleiding voor Databricks-integraties

Databricks kan worden geïntegreerd met een breed scala aan gegevensbronnen,ontwikkelhulpprogramma'sen partneroplossingen.

  • Gegevensbronnen:Databricks kan gegevens lezen uit en schrijven naar verschillende gegevensindelingen, zoals CSV, Delta Lake,JSON, Parquet, XML en andere indelingen, evenals gegevensopslagproviders zoals Azure Data Lake Storage, Google BigQuery en Cloud Storage, Snowflake en andere providers.
  • Ontwikkelhulpprogramma's:Databricks ondersteunt verschillende hulpprogramma's voor ontwikkelaars, zoals DataGrip, IntelliJ, PyCharm en Visual Studio Code, waarmee u met gegevens kunt werken via Azure Databricks-clusters en Databricks SQL-eindpunten door code te schrijven.
  • Partneroplossingen:Databricks heeft integraties gevalideerd met verschillende producten van derden, zoals Fivetran, Power BI, Tableau en andere, waarmee u met gegevens kunt werken via Azure Databricks-clusters en SQL-eindpunten, in veel gevallen met weinig code en zonder code. Deze oplossingen maken algemene scenario's mogelijk, zoals gegevensingestie, gegevensvoorbereiding en -transformatie, business intelligence (BI) en machine learning. Databricks biedt ook Partner Verbinding maken,een gebruikersinterface waarmee sommige van deze gevalideerde oplossingen sneller en eenvoudiger kunnen worden ge├»ntegreerd met uw Azure Databricks-clusters en SQL-eindpunten.

Zie ook Repo's voor Git-integratie.

In deze handleiding worden databricks-partneroplossingen be behandelt: