Fout bij het importeren OneHotEncoderEstimator

Probleem

U hebt een notebook gemigreerd van Databricks Runtime 6.4 voor Machine Learning of lager naar Databricks Runtime 7.3 voor Machine Learning of hoger.

U probeert te importeren OneHotEncoderEstimator en u krijgt een importfout.

ImportError: cannot import name 'OneHotEncoderEstimator' from 'pyspark.ml.feature' (/databricks/spark/python/pyspark/ml/feature.py)

Oorzaak

OneHotEncoderEstimator is gewijzigd OneHotEncoder in in Apache Spark 3.0.

Oplossing

U moet verwijzingen OneHotEncoderEstimator in uw notebook vervangen door OneHotEncoder .

De volgende voorbeeldcode retourneert bijvoorbeeld een importfout in Databricks Runtime 7.3 voor Machine Learning of hoger:

from pyspark.ml.feature import OneHotEncoderEstimator

De volgende voorbeeldcode werkt correct in Databricks Runtime 7.3 voor Machine Learning of hoger:

from pyspark.ml.feature import OneHotEncoder