Toegang krijgen tot notebooks die eigendom zijn van een verwijderde gebruiker

Wanneer u een gebruiker uit Azure Databricks verwijdert, wordt er een speciale back-upmap gemaakt in de werkruimte. Deze back-upmap bevat alle inhoud van de verwijderde gebruiker.

Afbeelding met voorbeeld van back-upgebruikers

Back-upmappen worden in de werkruimte weergegeven als -backup-#.

Notitie

Alleen een gebruiker met beheerdersrechten heeft toegang tot een back-upmap.

Voor toegang tot een back-upmap:

  1. Meld u Azure Databricks als een gebruiker met beheerdersrechten.
  2. Selecteer Werkruimte in de zijbalk.
  3. Selecteer Gebruikers.
  4. Selecteer de back-upmap.

U kunt de back-upmap verwijderen zodra deze niet meer nodig is.