Taakmachtigingen voor meerdere gebruikers bijwerken

Wanneer u taken hebt uitgevoerd, wilt u mogelijk gebruikersmachtigingen voor meerdere gebruikers bijwerken.

U kunt dit doen met behulp van Azure Databricks API voor taakmachtigingen en een beetje Python-code.

Instructies

 1. Kopieer de voorbeeldcode naar een notebook.
 2. Voer de <job-id> (of meerdere taak-id's) in de matrix arr[] in.
 3. Voer uw payload{} in. In dit voorbeeld gebruiken we de <username> en die we willen <permission> verlenen.
 4. Voer de <workspace-url> in het url veld in.
 5. Voer de <token> in onder Bearer .
 6. Voer de notebookcel uit met de bijgewerkte code.

Als de update is geslaagd, retourneert de code een antwoord van 200 (OK) .

Voorbeeldcode

import requests
import json

arr=[<job-id-1>,<job-id-2>]
for j in arr :
 def requestcall():
   payload = {"access_control_list": [{"user_name": "<username>","permission_level": "<permission>"}]}
   url='https://<workspace-url>/api/2.0/permissions/jobs/'+str(j)
   myResponse = requests.patch(url=url, headers={'Authorization': 'Bearer <token>'}, verify=True, data=json.dumps(payload))
   print(myResponse.status_code)
   print(myResponse.content)
    # If the API call is successful, the response code is 200 (OK).
   if myResponse.ok:
      # Extracting data in JSON format.
    data = myResponse.json()
    return data
 requestcall()