rJava en RJDBC-bibliotheken installeren

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u rJava- en RJBDC-bibliotheken installeert.

Probleem

Wanneer u rJava- en RJDBC-bibliotheken installeert met de volgende opdracht in een notebookcel:

install.packages(c("rJava", "RJDBC"))

U ziet de volgende fout:

ERROR: configuration failed for package 'rJava'

Oorzaak

De rJava- en RJDBC-pakketten controleren op Java-afhankelijkheden en bestandspaden die niet aanwezig zijn in de R Azure Databricks map.

Oplossing

Volg de onderstaande stappen om deze bibliotheken te installeren op clusters die worden uitgevoerd.

 1. Voer de volgende opdrachten uit in een %sh cel.

  %sh
  ls -l /usr/bin/java
  ls -l /etc/alternatives/java
  ln -s /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64 /usr/lib/jvm/default-java
  R CMD javareconf
  
 2. Installeer de rJava- en RJDBC-pakketten.

  install.packages(c("rJava", "RJDBC"))
  
 3. Controleer of het rJava-pakket is geïnstalleerd.

  dyn.load('/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/lib/amd64/server/libjvm.so')
  library(rJava)