Code behouden en delen in RStudio

Probleem

In tegenstelling tot Azure Databricks notebook met ingebouwd versiebeheer, gaat code die is ontwikkeld in RStudio verloren wanneer het cluster met hoge gelijktijdigheid dat als host voor Rstudio wordt gebruikt, wordt afgesloten.

Oplossing

Als u code wilt persistent maken en delen in RStudio, gaat u op een van de volgende dingen te werk:

  • Sla vanuit RStudio de code op in een map op DBFS die toegankelijk is vanuit Azure Databricks notebooks en RStudio.
  • Gebruik de ge├»ntegreerde ondersteuning voor versiebeheer zoals Git in RStudio.
  • Sla de R-notebook op in uw lokale bestandssysteem door het te exporteren als Rmarkdown en importeer het bestand vervolgens in het RStudio-exemplaar.

In het blog R Notebooks delen met RMarkdown worden de stappen gedetailleerder beschreven.

Met dit proces kunt u code die is ontwikkeld in RStudio persistent maken en notebooks delen tussen de Azure Databricks notebookomgeving en RStudio.