Fout in SQL-instructie: AnalysisException: Table or view not found

Probleem

Wanneer u een query probeert uit te voeren op een tabel of weergave, krijgt u deze foutmelding:

AnalysisException:Table or view not found when trying to query a global temp view

Oorzaak

Doorgaans maakt u algemene temp weergaven, zodat deze toegankelijk zijn vanuit verschillende sessies en in leven blijven totdat de toepassing wordt beƫindigd. U kunt een algemene weergave temp maken met de volgende instructie:

df.createOrReplaceGlobalTempView("<global-view-name>")

Hier df is de DataFrame . Een andere manier om de weergave te maken is met:

CREATE GLOBAL TEMP VIEW <global-view-name>

Alle algemene tijdelijke weergaven zijn gekoppeld aan een tijdelijke systeemdatabase met de naam global_temp . Als u een query uitvoert op de globale tabel of weergave zonder expliciet de database te global_temp vermelden, treedt de fout op.

Oplossing

Gebruik altijd de naam van de gekwalificeerde tabel met de database, zodat u een query kunt uitvoeren global_temp op de globale weergavegegevens.

Bijvoorbeeld:

%sql
select * from global_temp.<global-view-name>;