ggplot2

Het volgende notebook laat zien hoe ggplot2-objecten in R-notebooks worden weergegeven.

ggplot2 R notebook

Notebook downloaden