Plotly

Plotly is een interactieve grafiekbibliotheek. Azure Databricks ondersteunt Plotly 2.0.7. Als u Plotly wilt gebruiken, installeert u het Plotly PyPI-pakket en koppelt u het aan uw cluster.

Notitie

In Azure Databricks notebooks wordt u aangeraden Plotly Offline te gebruiken. Plotly Offline presteert mogelijk niet goed bij het verwerken van grote gegevenssets. Als u prestatieproblemen ziet, moet u de grootte van uw gegevensset verkleinen.

Een Plotly-plot weergeven:

  1. Geef output_type='div' op als argument voor de plotly-functie. plot()
  2. Geef de uitvoer van de plot() functie door aan de Databricks-functie. displayHTML()

Zie het notebook voor een voorbeeld.

Plotly Python-notebook

Notebook downloaden