Verbinding maken naar gegevensbronnen vanuit Azure Databricks

Dit artikel bevat koppelingen naar alle verschillende gegevensbronnen in Azure die kunnen worden verbonden met Azure Databricks. Volg de voorbeelden in deze koppelingen om gegevens uit de Azure-gegevensbronnen (bijvoorbeeld Azure Blob Storage, Azure Event Hubs, enzovoort) te extraheren in een Azure Databricks-cluster en analytische taken uit te voeren.

Vereisten

Gegevensbronnen voor Azure Databricks

De volgende lijst bevat de gegevensbronnen in Azure die u kunt gebruiken met Azure Databricks. Zie Gegevensbronnen voor een volledige lijst met gegevensbronnen die met Azure Databricks kunnen worden gebruikt Azure Databricks.

 • Azure SQL database (Azure SQL-database)

  Deze koppeling biedt de DataFrame-API voor het maken van verbinding met SQL-databases met behulp van JDBC en het beheren van de parallellelisme van leesingen via de JDBC-interface. In dit onderwerp vindt u gedetailleerde voorbeelden met behulp van de Scala-API, met verkorte Python- en Spark SQL voorbeelden aan het einde.

 • Azure Data Lake Storage

  Deze koppeling bevat voorbeelden van het gebruik van de Azure Active Directory service-principal voor verificatie met Azure Data Lake Storage. Het bevat ook instructies voor toegang tot de gegevens in Azure Data Lake Storage vanuit Azure Databricks.

 • Azure Blob Storage

  Deze koppeling bevat voorbeelden van hoe u rechtstreeks toegang krijgt tot Azure Blob Storage vanuit Azure Databricks toegangssleutel of de SAS voor een bepaalde container. De koppeling bevat ook informatie over het openen van de Azure Blob Storage vanuit Azure Databricks met behulp van de RDD-API.

 • Azure Cosmos DB

  Deze koppeling bevat instructies voor het gebruik van de Azure Cosmos DB Spark-connector van Azure Databricks om toegang te krijgen tot gegevens in Azure Cosmos DB.

 • Azure Event Hubs

  Deze koppeling bevat instructies voor het gebruik van de Azure Event Hubs Spark-connector van Azure Databricks voor toegang tot gegevens in Azure Event Hubs.

 • Azure SQL Data Warehouse

  Deze koppeling bevat instructies voor het gebruik van de Azure SQL Data Warehouse-connector om verbinding te maken vanuit Azure Databricks.

Volgende stappen

Zie Gegevensbronnen voor meer informatie over bronnen waar u gegevens in Azure Databricks importeren Azure Databricks.