SQL-naslag voor Databricks Runtime 5.5 LTS en 6.x

Dit is een volledige lijst van Data Definition Language (DDL)- en Data Manipulation Language (DML)-constructies die worden ondersteund in Databricks Runtime 5.5 LTS en 6.x.

Notitie

Notitie

Als u een SQL-query schrijft, hetzij in een SQL-notebook of in %sql magic command in een notebook met een andere standaard taal, kunt u $ niet gebruiken in een id omdat het wordt geïnterpreteerd als een parameter. Gebruik $\om aan een $ in SQL-opdrachtcellen te ontsnappen. Als u bijvoorbeeld de id $foo wilt definiëren, schrijft u deze als $\foo.