Tabel in cache opslaan

CACHE [LAZY] TABLE [db_name.]table_name

Cache de inhoud van de tabel in het geheugen met behulp van de RDD-cache. Hierdoor kunnen volgende query's voorkomen dat de oorspronkelijke bestanden zo veel mogelijk worden gescand.

LAZY

De tabel lazen in de cache in plaats van de hele tabel gretig te scannen.

Zie Delta en Apache Spark cacheopslag voor de verschillen tussen de RDD-cache en de Databricks I/O-cache.