bit_and statistische functie

Retourneert de bitsgewijze AND van alle invoerwaarden in de groep.

Syntaxis

bit_and(expr) [FILTER ( WHERE cond ) ]

Argumenten

  • expr: Een expressie die evalueert naar een integraal numerieke waarde.
  • cond: Een optionele Booleaanse expressie waarmee de rijen worden gefilterd die worden gebruikt voor aggregatie.

Retouren

Het resultaattype komt overeen met het argumenttype.

Voorbeelden

> SELECT bit_and(col) FROM VALUES (3), (5) AS tab(col);
 1
> SELECT bit_and(col) FILTER(WHERE col < 6) FROM VALUES (3), (5), (6) AS tab(col);
 1