bround-functie

Retourneert de afgeronde expr met behulp van de HALF_EVEN afrondingsmodus.

Syntaxis

bround(expr [,targetScale] )

Argumenten

  • expr: Een numerieke expressie.
  • targetScale: Een INTEGER-expressie die groter is dan of gelijk is aan 0. Als targetScale wordt weggelaten, is de standaardwaarde 0.

Retouren

Als expr DECIMAAL is, is het resultaat DECIMAAL met een schaal die kleiner is expr dan schaal en targetScale .

Bij afronding, ook wel bekend als gaussisch of bankier afronding, wordt het cijfer 5 afgerond naar HALF_EVEN een even cijfer.

Voorbeelden

> SELECT bround(2.5, 0);
 2
> SELECT bround(2.6, 0);
 3
> SELECT bround(3.5, 0);
 4
> SELECT bround(2.25, 1);
 2.2