character_length-functie

Retourneert de tekenlengte van tekenreeksgegevens of het aantal bytes binaire gegevens.

Syntaxis

character_length(expr)

Argumenten

  • expr: Een BINARY- of STRING-expressie.

Retouren

Het resultaattype is INTEGER.

De lengte van tekenreeksgegevens omvat de spaties aan het volgen. De lengte van binaire gegevens omvat binaire nullen.

Deze functie is een synoniem voor char_length functie enlengtefunctie.

Voorbeelden

> SELECT character_length('Spark SQL ');
 10
> select character_length('床前明月光')
 5