collect_set statistische functie

Retourneert een matrix die bestaat uit alle unieke waarden in expr de groep.

Syntaxis

collect_set(expr) [FILTER ( WHERE cond ) ]

Argumenten

  • expr: Een expressie van elk type.
  • cond: Een optionele Booleaanse expressie waarmee de rijen worden gefilterd die worden gebruikt voor aggregatie.

Retouren

Een MATRIX van het argumenttype.

De volgorde van elementen in de matrix is niet-deterministisch. NULL-waarden worden uitgesloten.

Voorbeelden

> SELECT collect_set(col) FROM VALUES (1), (2), (NULL), (1) AS tab(col);
 [1,2]
> SELECT collect_set(col1) FILTER(WHERE col2 = 10)
    FROM VALUES (1, 10), (2, 10), (NULL, 10), (1, 10), (3, 12) AS tab(col1, col2);
 [1,2]