date_add-functie

Retourneert de datum numDays na startDate .

Syntaxis

date_add(startDate, numDays)

Argumenten

  • startDate: Een DATE-expressie.
  • numDays: Een INTEGER-expressie.

Retouren

EEN DATUM.

Als numDays negatief abs(num_days) is, worden afgetrokken van startDate .

Als de resultaatdatum het datumbereik overloopt, teert de functie een fout.

Voorbeelden

> SELECT date_add('2016-07-30', 1);
 2016-07-31