get_json_object-functie

Extraheert een JSON-object uit path .

Syntaxis

get_json_object(expr, path)

Argumenten

  • expr: Een STRING-expressie met goed gevormde JSON.
  • path: Een LETTERLIJKE TEKENREEKS met een goed gevormd JSON-pad.

Retouren

EEN TEKENREEKS.

Als het object niet kan worden gevonden, wordt null geretourneerd.

Voorbeelden

> SELECT get_json_object('{"a":"b"}', '$.a');
 b