hour-functie

Retourneert het uuronderdeel van een tijdstempel.

Syntaxis

hour(expr)

Argumenten

  • expr: een TIMESTAMP-expressie.

Retouren

Een GEHEEL GETAL.

Deze functie is een synoniem voor extract(HOUR FROM expr) .

Voorbeelden

> SELECT hour('2009-07-30 12:58:59');
 12