lag analysevensterfunctie

Retourneert de waarde expr van uit een voorgaande rij binnen de partitie.

Syntaxis

lag( expr [, offset [, default] ] )

Argumenten

  • expr: Een expressie van elk type.
  • offset: Een optioneel letterlijk geheel getal dat de offset specificeert.
  • default: Een expressie van hetzelfde type als expr .

Retouren

Het resultaattype komt overeen expr met .

Als positief is, is de waarde afkomstig van de rij vóór de huidige rij door order by in de offsetoffset OVER-component op te geven. Bij een offset van 0 wordt de waarde van de huidige rij gebruikt. Een negatieve offset maakt gebruik van de waarde van een rij na de huidige rij. Als u deze niet offset opgeeft, wordt de standaardwaarde 1, de direct volgende rij.

Als er geen rij op de opgegeven offset binnen de partitie is, wordt de default opgegeven gebruikt. De default standaardwaarde is NULL . U moet een ORDER BY-component verstrekken.

Deze functie is een synoniem voor lead(expr, -offset, default) .

Voorbeelden

> SELECT a, b, lag(b) OVER (PARTITION BY a ORDER BY b) FROM VALUES ('A1', 2), ('A1', 1), ('A2', 3), ('A1', 1) tab(a, b);
 A1 1   NULL
 A1 1   1
 A1 2   1
 A2 3   NULL