last statistische functie

Retourneert de laatste waarde expr van voor de groep rijen.

Syntaxis

last(expr [, ignoreNull] ) [FILTER ( WHERE cond ) ] [ IGNORE NULLS | RESPECT NULLS ]

Argumenten

  • expr: Een expressie van elk type.
  • ignoreNull: Een optionele BOOLEAANSE letterlijke letterlijke standaardinstelling onwaar. De standaardwaarde ignoreNull voor is false.
  • cond: Een optionele Booleaanse expressie waarmee de rijen worden gefilterd die worden gebruikt voor aggregatie.
  • IGNORE NULLS of RESPECT NULLS : Wanneer wordt gebruikt of een waarde is die NULL IGNORE NULLSignoreNulltrueexpr is, wordt genegeerd. De standaardwaarde is RESPECT NULLS.

Retouren

Het resultaattype komt overeen met expr .

De functie is een synoniem voor last_value statistische functie.

Deze functie is niet-deterministisch.

Voorbeelden

> SELECT last(col) FROM VALUES (10), (5), (20) AS tab(col);
 20
> SELECT last(col) FROM VALUES (10), (5), (NULL) AS tab(col);
 NULL
> SELECT last(col) IGNORE NULLS FROM VALUES (10), (5), (NULL) AS tab(col);
 5