make_date-functie

Hiermee maakt u een datum year van de velden , en monthday .

Syntaxis

make_date(year, month, day)

Argumenten

  • year: Een INTEGER-expressie die evalueert naar een waarde van 1 tot 9999.
  • month: Een INTEGER-expressie die evalueert naar een waarde van 1 (januari) tot 12 (december).
  • day: Een INTEGER-expressie die evalueert naar een waarde van 1 tot 31.

Retouren

Een DATUM.

Als een van de argumenten buiten de grenzen valt, teert de functie een fout.

Notitie

Als spark.sql.ansi.enabled is, retourneert de functie in plaats van een fout voor verkeerd NULL geformeerde argumenten.

Voorbeelden

> SELECT make_date(2013, 7, 15);
 2013-07-15
> SELECT make_date(2019, 13, 1);
 NULL
> SELECT make_date(2019, 7, NULL);
 NULL
> SELECT make_date(2019, 2, 30);
 NULL