max statistische functie

Retourneert de maximumwaarde expr van in een groep.

Syntaxis

max(expr) [FILTER ( WHERE cond ) ]

Argumenten

  • expr: Een expressie van elk type dat kan worden geordend.
  • cond: Een optionele Booleaanse expressie waarmee de rijen worden gefilterd die worden gebruikt voor aggregatie.

Retouren

Het resultaattype komt overeen met het type van het argument .

Voorbeelden

> SELECT max(col) FROM VALUES (10), (50), (20) AS tab(col);
 50