rand-functie

Retourneert een willekeurige waarde tussen 0 en 1.

Syntaxis

rand( [seed] )

Argumenten

  • seed: Een optionele letterlijke integer.

Retouren

EEN DOUBLE.

De functie genereert pseudo-willekeurige resultaten met onafhankelijk en identiek gedistribueerd (i.i.d.) uniform gedistribueerde waarden in [0, 1).

Deze functie is niet-deterministisch.

rand is een synoniem voor willekeurige functie.

Voorbeelden

> SELECT rand();
 0.9629742951434543
> SELECT rand(0);
 0.8446490682263027
> SELECT rand(null);
 0.8446490682263027