schema_of_json-functie

Retourneert het schema van een JSON-tekenreeks in DDL-indeling.

Syntaxis

schema_of_json(json [, options] )

Argumenten

  • json: een letterlijke tekenreeks met JSON.
  • options: Een optionele LETTERLIJKE TOEWIJZING met sleutels en waarden die TEKENREEKS zijn.

Retouren

Een TEKENREEKS met een definitie van een matrix van structs met n velden tekenreeksen waarvan de kolomnamen worden afgeleid van de JSON-sleutels. De veldwaarden bevatten de afgeleide opgemaakte SQL typen. Zie from_json functie voor meer informatie over opties.

Voorbeelden

> SELECT schema_of_json('[{"col":0}]');
 ARRAY<STRUCT<`col`: BIGINT>>
> SELECT schema_of_json('[{"col":01}]', map('allowNumericLeadingZeros', 'true'));
 ARRAY<STRUCT<`col`: BIGINT>>