/ Operator (slash-teken)

dividendRetourneert gedeeld door divisor .

Syntaxis

dividend / divisor

Argumenten

  • dividend: Een numerieke expressie of INTERVAL-expressie.
  • divisor: Een numerieke expressie.

Retouren

Als zowel dividend als divisor DECIMAAL zijn, is het resultaat DECIMAL.

Als dividend een jaar-maandinterval is, is het resultaat een INTERVAL YEAR TO MONTH .

Als divident een daginterval is, is het resultaat een INTERVAL DAY TO SECOND .

In alle andere gevallen een DOUBLE.

Als de divisor 0 is, retourneert de operator een delings-door-nul-fout.

Notitie

Als spark.sql.ansi.enabled is, retourneert de functie in plaats van een NULL foutdeling door 0.

Voorbeelden

> SELECT 3 / 2;
 1.5

> SELECT 2L / 2L;
 1.0

> SELECT INTERVAL '3:15' HOUR TO MINUTE / 3
 0 01:05:00.000000

> SELECT 3 / 0;
 divide by zero