sum statistische functie

Retourneert de som die is berekend op basis van waarden van een groep.

Syntaxis

sum ( [ALL | DISTINCT] expr ) [FILTER ( WHERE cond ) ]

Argumenten

  • expr: Een expressie die wordt geëvalueerd als een numeriek of interval.
  • cond: Een optionele Booleaanse expressie waarmee de rijen worden gefilterd die worden gebruikt voor aggregatie.

Retouren

Als expr een integraal getaltype is, een BIGINT. Als expr het DECIMAL(p, s) resultaat DECIMAL(p + min(10, 31-p), s) is. Als expr een interval is, komt het resultaattype overeen met expr .

Anders een DOUBLE.

Als DISTINCT is opgegeven, worden alleen unieke waarden opgeteld.

Als het resultaat overloopt, teert het resultaattype Databricks Runtime een overloopfout.

Waarschuwing

Als spark.sql.ansi.enabled een overloop van BIGINT is, wordt er geen fout veroorzaakt, maar wordt het resultaat “” verpakt.

Voorbeelden

> SELECT sum(col) FROM VALUES (5), (10), (15) AS tab(col);
 30

> SELECT sum(col) FILTER(WHERE col <15)
    FROM VALUES (5), (10), (15) AS tab(col);
 15

> SELECT sum(DISTINCT col) FROM VALUES (5), (10), (10), (15) AS tab(col);
 30

> SELECT sum(col) FROM VALUES (NULL), (10), (15) AS tab(col);
 25

> SELECT sum(col) FROM VALUES (NULL), (NULL) AS tab(col);
 NULL