to_csv-functie

Retourneert een CSV-tekenreeks met de opgegeven structwaarde.

Syntaxis

to_csv(expr [, options] )

Argumenten

  • expr: Een STRUCT-expressie.
  • options: Een optionele letterlijke MAP-expressie met sleutels en waarden die TEKENREEKS zijn.

Retouren

EEN TEKENREEKS.

Zie from_csv functie voor meer informatie over mogelijk options.

Voorbeelden

> SELECT to_csv(named_struct('a', 1, 'b', 2));
 1,2
> SELECT to_csv(named_struct('time', to_timestamp('2015-08-26', 'yyyy-MM-dd')), map('timestampFormat', 'dd/MM/yyyy'));
 26/08/2015