to_timestamp-functie

exprRetourneert cast naar een tijdstempel met behulp van een optionele opmaak.

Syntaxis

to_timestamp(expr [, fmt] )

Argumenten

  • expr: een TEKENREEKSexpressie die een tijdstempel vertegenwoordigt.
  • fmt: Een optionele notatie TEKENREEKSexpressie.

Retouren

EEN DATUM.

Als fmt is opgegeven, moet deze voldoen aan fmt

Als fmt niet is opgegeven, is de functie een synoniem voor cast(expr AS TIMESTAMP) .

Als misvormd is of de toepassing niet resulteert in een goed gevormd fmt tijdstempel, wordt er een foutmelding weergegeven.

Notitie

Als spark.sql.ansi.enabled is, retourneert de functie in plaats van een fout voor verkeerd vormgevormde NULL tijdstempels.

Voorbeelden

> SELECT to_timestamp('2016-12-31 00:12:00');
 2016-12-31 00:12:00

> SELECT to_timestamp('2016-12-31', 'yyyy-MM-dd');
 2016-12-31 00:00:00