transform_values-functie

Transformeert waarden in een kaart in expr met behulp van de functie func .

Syntaxis

transform_values(expr, func)

Argumenten

  • expr: Een MAP-expressie.
  • func: Een lambda-functie.

Retouren

Een KAART waarbij de waarden het type van het resultaat van de lambda-functies hebben en de sleutels het type van de expr MAP-sleutels hebben.

De lambda-functie moet twee parameters hebben. De eerste parameter vertegenwoordigt de sleutel. De tweede parameter vertegenwoordigt de waarde.

De lambda-functie produceert een nieuwe waarde voor elk item in de kaart.

Voorbeelden

> SELECT transform_values(map_from_arrays(array(1, 2, 3), array(1, 2, 3)), (k, v) -> v + 1);
 {1 -> 2, 2 -> 3, 3 -> 4}
> SELECT transform_values(map_from_arrays(array(1, 2, 3), array(1, 2, 3)), (k, v) -> k + v);
 {1 -> 2, 2 -> 4, 3 -> 6}