try_divide-functie

dividendRetourneert gedeeld door , of NULL als divisordivisor 0 is.

Sinds:Databricks Runtime 10.0

Syntaxis

try_divide(dividend, divisor)

Argumenten

  • dividend: Een numerieke expressie of INTERVAL-expressie.
  • divisor: Een numerieke expressie.

Retouren

Als zowel dividend als divisor DECIMAAL zijn, is het resultaat DECIMAAL.

Als dividend een jaar-maandinterval is, is het resultaat een INTERVAL YEAR TO MONTH .

Als divident een daginterval is, is het resultaat een INTERVAL DAY TO SECOND .

In alle andere gevallen een DOUBLE.

Als de divisor 0 is, retourneert de operator NULL.

Voorbeelden

> SELECT try_divide(3, 2);
 1.5

> SELECT try_divide(2L, 2L);
 1.0

> SELECT try_divide(INTERVAL '3:15' HOUR TO MINUTE, 3);
 0 01:05:00.000000

> SELECT try_divide(3 , 0)
  NULL