var_samp statistische functie

Retourneert de steekproefvariantie die wordt berekend op basis van waarden van een groep.

Syntaxis

var_samp ( [ALL | DISTINCT] expr ) [FILTER ( WHERE cond ) ]

Argumenten

  • expr: Een expressie die wordt geĆ«valueerd als een numerieke waarde.
  • cond: Een optionele Booleaanse expressie waarmee de rijen worden gefilterd die worden gebruikt voor aggregatie.

Retouren

EEN DOUBLE.

Als DISTINCT is opgegeven, werkt de functie alleen op een unieke set expr waarden.

Deze functie is een synoniem voor de aggregatiefunctie voor afwijkingen.

Voorbeelden

> SELECT var_samp(col) FROM VALUES (1), (2), (3), (3) AS tab(col);
 0.9166666666666666
> SELECT var_samp(DISTINCT col) FROM VALUES (1), (2), (3), (3) AS tab(col);
 1.0