xpath_int-functie

Retourneert een INTEGER-waarde uit een XML-document.

Syntaxis

xpath_int(xml, xpath)

Argumenten

  • xml: een TEKENREEKSexpressie van XML.
  • xpath: Een STRING-expressie die een goed gevormd XPath is.

Retouren

Een GEHEEL GETAL.

Het resultaat is nul als er geen overeenkomst wordt gevonden of als er een overeenkomst wordt gevonden, maar de waarde niet-numeriek is.

Met de functie wordt een foutmelding xml weergegeven als of niet goed zijn xpath geformeerd.

Voorbeelden

> SELECT xpath_int('<a><b>1</b><b>2</b></a>', 'sum(a/b)');
 3