xpath_number-functie

Retourneert een DOUBLE-waarde uit een XML-document.

Syntaxis

xpath_number(xml, xpath)

Argumenten

  • xml: Een TEKENREEKSexpressie van XML.
  • xpath: Een TEKENREEKSexpressie die een goed gevormd XPath is.

Retouren

EEN DOUBLE.

Het resultaat is nul als er geen overeenkomst wordt gevonden of als er een overeenkomst wordt gevonden, maar de waarde NaN niet-numeriek is.

De functie veroorzaakt een fout als xml of xpath misvormd zijn.

Voorbeelden

> SELECT xpath_number('<a><b>1</b><b>2</b></a>', 'sum(a/b)');
 3.0