xpath_string-functie

Retourneert de inhoud van het eerste XML-knooppunt dat overeenkomt met de XPath-expressie.

Syntaxis

xpath_string(xml, xpath)

Argumenten

  • xml: een TEKENREEKSexpressie van XML.
  • xpath: Een STRING-expressie die een goed gevormd XPath is.

Retouren

Het resultaat is STRING.

Met de functie wordt een foutmelding xml weergegeven als of niet goed zijn xpath geformeerd.

Voorbeelden

> SELECT xpath_string('<a><b>b</b><c>cc</c></a>','a/c');
 cc