ALTER GROUP

Wijzigt een groep door gebruikers en groepen toe te voegen of te laten vallen als leden.

Notitie

Beschikbaar in Databricks Runtime 8.3 vanaf 15 juni onderhoudsupdate.

Syntaxis

ALTER GROUP group_name { ADD | DROP } { GROUP | USER } principal [, ...]

Parameters

  • group_name

    De naam van de groep die moet worden gewijzigd.

  • Belangrijkste

    Een lijst met principals voor TOEVOEGEN of DROP

Voorbeelden

-- Creates a group named `group1` containing a user `user1`.
CREATE GROUP group1 WITH USER user1;

-- Alters the group and add `user1_group` as a member.
ALTER GROUP group1 ADD GROUP user1_group;

-- Alters the group and drops `user1` as a member.
ALTER GROUP group1 DROP USER user1;