DESCRIBE DATABASE

Retourneert de metagegevens van een bestaande database. De metagegevensinformatie bevat de databasenaam, de opmerking bij de database en de databaselocatie op het bestandssysteem. Als de EXTENDED optionele optie is opgegeven, retourneert deze de basisgegevens van metagegevens samen met de database-eigenschappen. De DATABASE en SCHEMA zijn uitwisselbaar.

Syntaxis

{ DESC | DESCRIBE } DATABASE [ EXTENDED ] db_name

Parameters

 • db_name: de naam van een bestaande database of een bestaand schema in het systeem. Als de naam niet bestaat, wordt er een uitzondering gemaakt.

Voorbeelden

-- Create employees DATABASE
CREATE DATABASE employees COMMENT 'For software companies';

-- Describe employees DATABASE.
-- Returns Database Name, Description and Root location of the filesystem
-- for the employees DATABASE.
DESCRIBE DATABASE employees;
+-------------------------+-----------------------------+
|database_description_item|  database_description_value|
+-------------------------+-----------------------------+
|      Database Name|          employees|
|       Description|    For software companies|
|         Location|file:/you/Temp/employees.db |
+-------------------------+-----------------------------+

-- Create employees DATABASE
CREATE DATABASE employees COMMENT 'For software companies';

-- Alter employees database to set DBPROPERTIES
ALTER DATABASE employees SET DBPROPERTIES ('Create-by' = 'Kevin', 'Create-date' = '09/01/2019');

-- Describe employees DATABASE with EXTENDED option to return additional database properties
DESCRIBE DATABASE EXTENDED employees;
+-------------------------+---------------------------------------------+
|database_description_item|          database_description_value|
+-------------------------+---------------------------------------------+
|      Database Name|                  employees|
|       Description|            For software companies|
|         Location|        file:/you/Temp/employees.db |
|        Properties|((Create-by,kevin), (Create-date,09/01/2019))|
+-------------------------+---------------------------------------------+

-- Create deployment SCHEMA
CREATE SCHEMA deployment COMMENT 'Deployment environment';

-- Describe deployment, the DATABASE and SCHEMA are interchangeable, your meaning are the same.
DESC DATABASE deployment;
+-------------------------+------------------------------+
|database_description_item|database_description_value  |
+-------------------------+------------------------------+
|      Database Name|          deployment|
|       Description|    Deployment environment|
|         Location|file:/you/Temp/deployment.db |
+-------------------------+------------------------------+