LIJSTARCHIEF

Hiermee worden de ARCHIVE's vermeld die zijn toegevoegd door ADD ARCHIVE.

Sinds:Databricks Runtime 10.0

Syntaxis

LIST [ARCHIVE | ARCHIVES] [file_name [...]]

Parameters

  • Bestandsnaam

    Optioneel een naam van een archief dat moet worden weergegeven.

Voorbeelden

> ADD ARCHIVES /tmp/test.zip /tmp/test_2.tar.gz;

> LIST ARCHIVE;
 file:/tmp/test.zip
 file:/tmp/test_2.tar.gz

> LIST ARCHIVE /tmp/test.zip /some/random.tgz /another/random.tar;
 file:/tmp/test.zip