LIST JAR

Hiermee worden de JAR's vermeld die zijn toegevoegd door ADD JAR.

Syntax

LIST [JAR | JARS] [file_name [...]]
  • Bestandsnaam

    Optioneel: een naam van een archief dat moet worden weergegeven.

Voorbeelden

> ADD JAR /tmp/test.jar /tmp/test_2.jar;

> LIST JAR;
  spark://192.168.1.112:62859/jars/test.jar
  spark://192.168.1.112:62859/jars/test_2.jar

> LIST JAR /tmp/test.jar /some/random.jar /another/random.jar;
  spark://192.168.1.112:62859/jars/test.jar