DATABASE WIJZIGEN

Wijzigt metagegevens die zijn gekoppeld aan een database door in te DBPROPERTIES stellen. De opgegeven eigenschapswaarden overschrijven een bestaande waarde met dezelfde eigenschapsnaam. Het gebruik van en is uitwisselbaar en het ene SCHEMA kan worden gebruikt in plaats van de DATABASE andere. Er wordt een foutbericht uitgegeven als de database niet in het systeem wordt gevonden. Deze opdracht wordt voornamelijk gebruikt voor het registreren van de metagegevens voor een database en kan worden gebruikt voor controledoeleinden.

Syntaxis

ALTER { DATABASE | SCHEMA } database_name
  SET DBPROPERTIES ( key1 = val1 [ , ... ] )

Parameters

 • Database_name

  De naam van de database die moet worden gewijzigd.

 • DBPROPERTIES ( key1 = val1, key2 = val2, ... )

  De database-eigenschappen die moeten worden ingesteld of niet zijn ingesteld.

Voorbeelden

-- Creates a database named `inventory`.
CREATE DATABASE inventory;

-- Alters the database to set properties `Edited-by` and `Edit-date`.
ALTER DATABASE inventory SET DBPROPERTIES ('Edited-by' = 'John', 'Edit-date' = '01/01/2001');

-- Verify that properties are set.
DESCRIBE DATABASE EXTENDED inventory;
+-------------------------+------------------------------------------+
|database_description_item|        database_description_value|
+-------------------------+------------------------------------------+
|      Database Name|                 inventory|
|       Description|                     |
|         Location|  file:/temp/spark-warehouse/inventory.db|
|        Properties|((Edit-date,01/01/2001), (Edited-by,John))|
+-------------------------+------------------------------------------+