DROP VIEW

Hiermee verwijdert u de metagegevens die zijn gekoppeld aan een opgegeven weergave uit de catalogus.

Syntax

DROP VIEW [ IF EXISTS ] view_identifier

Parameter

  • INDIEN BESTAAT

    Als deze is opgegeven, wordt er geen uitzondering gemaakt wanneer de weergave niet bestaat.

  • view_identifier

    De weergavenaam die moet worden weggevallen. De weergavenaam kan eventueel worden gekwalificeerd met een databasenaam.

    Syntaxis:

Voorbeelden

-- Assumes a view named `employeeView` exists.
DROP VIEW employeeView;

-- Assumes a view named `employeeView` exists in the `userdb` database
DROP VIEW userdb.employeeView;

-- Assumes a view named `employeeView` does not exist.
-- Throws exception
DROP VIEW employeeView;
Error: org.apache.spark.sql.AnalysisException: Table or view not found: employeeView;
(state=,code=0)

-- Assumes a view named `employeeView` does not exist,Try with IF EXISTS
-- this time it will not throw exception
DROP VIEW IF EXISTS employeeView;