array_join-functie

De elementen van worden array samenvoegd.

Syntaxis

array_join(array, delimiter [, nullReplacement])

Argumenten

  • array: Elk TYPE MATRIX, maar de elementen ervan worden ge├»nterpreteerd als tekenreeksen.
  • delimiter: een TEKENREEKS die wordt gebruikt om de samenvoegde matrixelementen te scheiden.
  • nullReplacement: een TEKENREEKS die wordt gebruikt om een NULL-waarde in het resultaat uit te drukken.

Retouren

Een TEKENREEKS waarbij de elementen array van worden gescheiden door en delimiter null-elementen worden vervangen door nullReplacement . Als nullReplacement wordt weggelaten, worden null-elementen uitgefilterd. Als een argument is, is NULL het resultaat NULL .

Voorbeelden

> SELECT array_join(array('hello', 'world'), ' ');
 hello world
> SELECT array_join(array('hello', NULL ,'world'), ' ');
 hello world
> SELECT array_join(array('hello', NULL ,'world'), ' ', ',');
 Hello,world