array_repeat-functie

Retourneert een matrix met element count tijden.

Syntaxis

array_repeat(element, count)

Argumenten

  • element: Een expressie van elk type.
  • count: een GEHEEL GETAL dat groter is dan of gelijk is aan 0.

Retouren

Een matrix van de elementen van het elementtype.

Voorbeelden

> SELECT array_repeat('123', 2);
 [123, 123]