! Operator (bangteken)

Retourneert de logische NOT van een Booleaanse expressie.

Syntaxis

!expr

Argumenten

  • expr: Een BOOLEAN expressie.

Retouren

EEN BOOLEAANSE BOOLEAN.

Deze operator is een synoniem voor niet-operator.

Voorbeelden

> SELECT !true;
 false
> SELECT !false;
 true
> SELECT !NULL;
 NULL