concatfunctie (Databricks SQL)

Retourneert de samenvoeging van de argumenten.

Syntaxis

concat(expr1, expr2 [, ...] )

Argumenten

  • exprN: Expressies die alle TEKENREEKSen, alle BINAIRE of alle MARRAY's van STRING of BINARY zijn.

Retouren

Het resultaattype komt overeen met de argumenttypen.

Er moet ten minste één argument zijn. Deze functie is een synoniem voor || operator (pipe pipe sign) (Databricks SQL).

Voorbeelden

> SELECT concat('Spark', 'SQL');
 SparkSQL
> SELECT concat(array(1, 2, 3), array(4, 5), array(6));
 [1,2,3,4,5,6]