corr statistische functie

Retourneert de Pearson-coëfficiënt van correlatie tussen een groep getalparen.

Syntaxis

corr ( [ALL | DISTINCT] expr1, expr2 ) [FILTER ( WHERE cond ) ]

Argumenten

  • expr1: Een expressie die wordt geëvalueerd als een numerieke waarde.
  • expr2: Een expressie die wordt geëvalueerd als een numerieke waarde.
  • cond: Een optionele Booleaanse expressie waarmee de rijen worden gefilterd die worden gebruikt voor aggregatie.

Retouren

EEN DOUBLE.

Als DISTINCT is opgegeven, werkt de functie alleen op een unieke set expr1 , expr2 -paren.

Voorbeelden

> SELECT corr(c1, c2) FROM VALUES (3, 2), (3, 3), (3, 3), (6, 4) as tab(c1, c2);
 0.816496580927726

> SELECT corr(DISTINCT c1, c2) FROM VALUES (3, 2), (3, 3), (3, 3), (6, 4) as tab(c1, c2);
 0.8660254037844387
> SELECT corr(DISTINCT c1, c2) FILTER(WHERE c1 != c2)
    FROM VALUES (3, 2), (3, 3), (3, 3), (6, 4) as tab(c1, c2);
 1.0