covar_pop statistische functie

Retourneert de covariantie van de populatie van getalparen in een groep.

Syntaxis

covar_pop ( [ALL | DISTINCT] expr1, expr2 ) [FILTER ( WHERE cond ) ]

Argumenten

  • expr1: Een expressie die wordt geĆ«valueerd als een numerieke waarde.
  • expr2: Een expressie die wordt geĆ«valueerd als een numerieke waarde.
  • cond: Een optionele Booleaanse expressie waarmee de rijen worden gefilterd die worden gebruikt voor aggregatie.

Retouren

EEN DOUBLE.

Als DISTINCT is opgegeven, werkt de functie alleen op een unieke set expr1 , expr2 paren.

Voorbeelden

> SELECT covar_pop(c1, c2) FROM VALUES (1,1), (2,2), (2,2), (3,3) AS tab(c1, c2);
 0.5
> SELECT covar_pop(DISTINCT c1, c2) FROM VALUES (1,1), (2,2), (2,2), (3,3) AS tab(c1, c2);
 0.6666666666666666