date_trunc-functie

Retourneert een tijdstempel afgekapt tot de eenheid die is opgegeven in field .

Syntaxis

date_trunc(field, expr)

Argumenten

 • field: Een LETTERLIJKE TEKENREEKS.
 • expr: een DATUM, TIJDSTEMPEL of TEKENREEKS met een geldige tijdstempelnotatie.

Retouren

EEN TIJDSTEMPEL.

Geldige eenheden voor field zijn:

 • 'YEAR', 'YYYY', 'YY': afgekapt tot de eerste datum van het jaar waarin het valt, zal het tijdgedeelte expr nul uitvallen
 • 'QUARTER': afgekapt tot de eerste datum van het kwartaal waarin het valt, is het tijdgedeelte expr nul uit
 • 'MONTH', 'MM', 'MON': afgekapt tot de eerste datum van de maand waarin de valt, zal het tijdgedeelte expr nul uitvallen
 • 'WEEK': afkorten tot de maandag van de week waarin de valt, is het expr tijdgedeelte nul uit
 • 'DAY', 'DD': zero out the time part
 • 'HOUR': nul uit de minuut en seconde met breukdeel
 • MINUUT: nul uit de tweede met breukdeel
 • 'SECOND': nul uit het tweede breukdeel
 • MILLISECOND: nul in de microseconden
 • MICROSECONDE: alles blijft bestaan

Voorbeelden

> SELECT date_trunc('YEAR', '2015-03-05T09:32:05.359');
 2015-01-01 00:00:00
> SELECT date_trunc('MM', '2015-03-05T09:32:05.359');
 2015-03-01 00:00:00
> SELECT date_trunc('DD', '2015-03-05T09:32:05.359');
 2015-03-05 00:00:00
> SELECT date_trunc('HOUR', '2015-03-05T09:32:05.359');
 2015-03-05 09:00:00
> SELECT date_trunc('MILLISECOND', '2015-03-05T09:32:05.123456');
 2015-03-05 09:32:05.123